ראשי » ביוב » מי ביוב
מי ביוב

מי ביוב

המונח מי ביוב מתייחס לשפכים הזורמים במערכות הביוב וההולכה. מי שופכין או מי ביוב מתייחסות לשפכים המזוהמים בצואה או שתן אך לעתים קרובות משתמשים במנחים אלו לתאר סוגים נוספים של שפכים. שפכים הם כל נוזל מימי אשר כוללים תוצרי פסולת נוזליים ביתיים, עירוניים, חקלאיים או תעשייתיים ויכולים להכיל מספר רב של ריכוזים מזהמים.

מקורם של שפכים ומי ביוב נובע ממספר רב של מקורות מזהמים וביניהם פסולת אורגנית אנושית כגון צואה, שתן, נייר טואלט משומש, פליטות של מפעלי טיהור שפכים, מי רחצה הכוללים גם מי כביסה, מי שטיפת כלים .

Leave a Reply